google-site-verification=yX2bEgF1UEBB8coDJwCusDBMue-K3V0iffpuyGm1vjQ
 

Chemforce BikeCare ออกทริปพิเศษกับเหล่าไบค์เกอร์กลุ่ม CBR 1000rr Thailand

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ (บิ๊กไบค์) Chemforce BikeCare จัดกิจกรรมพิเศษร่วมออกทริปกับเหล่าไบค์เกอร์กลุ่ม CBR 1000rr Thailand ในเส้นทางกรุงเทพฯ - ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี เพื่อให้เหล่าไบค์เกอร์ได้ทดสอบการใช้งานของระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ก่อนออกเดินทางไกล ด้วยผลิตภัณฑ์สเปรย์จารบีหล่อลื่นโซ่ ที่ผ่านมานี้


Featured Posts